Ronald Ambross Breath & Sound Touch
 
 
 
 

Soundhealingsessie

Een Sjamanicsound klankconcert kan een manier zijn om weer helemaal in je eigen trillingsfrequentie en dichterbij jezelf te komen. Klank doet dit door middel van trilling met een frequentie. Dit kan individueel, met een partner of in een groep. Klank wordt door resonantie in het lichaam ervaren. Voorafgaand aan een klankreis verzorgen we eerst een volledige meditatie waarbij je volledig uit je hoofd komt en dichterbij je gevoel.

Daarbij observeren we goed hoe de ontvanger reageert zowel op energetisch, gevoels en zielsniveau.

Onze klankconcerten hebben een positieve bijdrage aan het emotionele en energetische aspect.

De didgeridoo is een instrument dat heel sterk werkt op hersengolven.

Onze klankconcerten stimuleren een diepe meditatieve staat. Ik werk met verschillende instrumenten, waaronder de gong, klankschalen, mijn stem en de didgeridoo.

Na een meditatie nemen we jou liefdevol mee op een innerlijke reis door middel van diverse klanken. Terwijl je liggend op een matras even niks hoeft. En klankreis werkt zuiverend, helend en is vaak een transformerende ervaring. Je komt weer helemaal in je eigen frequentie, dicht bij jezelf en in contact met jouw essentie en eigen weten.

Tijdens het concert lopen wij tussen de deelnemers door en bespelen we diverse instrumenten zoals gongs, klankschalen, rainsticks, de oceandrum, de didgeridoo en diverse andere inheemse instrumenten.

We maken in het NU contact met “het veld” en de energie van alle deelnemers waardoor er een uniek samenspel ontstaat tussen alle elementen met een krachtige helende werking. En deze energie is iedere keer anders. Daarom zal ook geen klankconcert hetzelfde voor je zijn omdat er altijd weer iets anders in je wordt aangeraakt en/ of geheeld.

Kom daardoor weer in contact met je eigen innerlijk weten en essentie.